Toto tělo, ó Ardžuno, se nazývá polem, a ten, kdo zná tělo, ten je nazýván znalcem pole.      Bhagavadgíta

Ashtanga yoga

  • Ashtanga Vinyasa jóga je dynamický směr jógy mající domov v jihoindickém Majsúru ve státě Karnátaka.. Jóga, ze které vychází Ashtanga, byla poprvé popsána v prastarém indickém rukopisu Vamana Rishiho - Yoga Korunta před stovkami let (podle některých zdrojů až několika tisíci lety). V tomto rukopisu byly popsané Ásany (tělesné pozice), Vinyasa (pohyb mezi ásanami), Drishti (směr pohledu), Bandhy (svalové uzávěry v těle). Ashtanga jóga je systém praktikování ásan popsaný právě v tomto prastarém textu. Popisuje stovky ásan, které jsou propojeny vinyasou. Podle obtížnosti byly rozděleny do tří sérií. V současnosti se v Ashtanze cvičí šest sérií, jelikož pokročilá, třetí série byla natolik obtížná, že nejprve byla rozdělena na A a B a později ještě na dvě další C a D. Rukopis Yoga Korunta byl objeven až někdy začátkem 20. století Sri T. Krishnamacharyou, v jedné zapadlé kalkatské knihovně. T Krishnamacharya se o rukopisu dozvěděl od svého guru Rama Mohan Brahmacharii, u kterého praktikoval jógu přes sedm let v  jeskyni v Tibetu, pod posvátnou horou Kailash. Tento cenný text byl však prý nešťastnou náhodou zničen. Byl napsán na palmových listech a údajně ho sežrali termiti. Naštěstí stačil Sri T. Krishnamacharya toto učení předat svému žákovi Sri K. Patthabi Joisovi, který byl hlavním šiřitelem a představitelem Ashtangy až do své smrti v roce 2009.
  • Ashtanga jóga je typická dynamickým propojením dechu a plynulých přechodů mezi pozicemi. Výdrže v ásanách jsou obvykle pět dechů a poté se plynule přechází do další ásany. Sám Pattabhi Jois však svým žákům říkával, že ásanu mají zvládnutou až tehdy, pokud v ní bez problémů vydrží 50 - 80 dechů. V Ashtanze se používají svalové zámky (bandhy), které chrání a zpevňují centrum našeho těla, udržují tělesnou energii v těle a umožňují jí dále růst. Jedná se o stah svalů pánevního dna v oblasti mezi pohl. orgány a konečníkem tzv. múla bandha v sanskrtu मूल बंध a dále o vtažení spodní části břicha v oblasti mezi stydkou kostí a pupíkem tzv. uddiyana bandha उड्डियान बंध.
  • Dále se dýchá technikou "ujjayi" (udždžají), což je vlastně dýchání přes částečně uzavřenou hlasivkovou štěrbinu. Tato technika spolu s energetickými zámky způsobuje mohutné zahřívání organismu, které vede k silnému pocení a detoxikaci orgánů a svalů. Ashtanga jóga rovná tělo, proto může její praxe zpočátku trochu bolet. Pravidelnou praxí se upravují svalové dysbalance, rovná se skolióza, svaly se prodlužují a vykreslují. Ashtanga také čistí a zprůchodňuje energetické kanály nádí, díky čemuž pak může Prána v těle volně proudit. Jóga obecně má mnoho pozitivních účinků jak na tělesné, tak i samozřejmě na duševní a duchovní úrovni.
  • V Ashtanze se uplatňuje Tristhana (tři objekty pozornosti) 
  •  1. Ásana
  • 2. Dech (udždžají)
  • 3. Dršti
  • Pozornost musí být obrácena "dovnitř". Bez této pozornosti bychom praktikovali pouze imitaci jógy, jakousi "fitness" jógu. Ashtanga jóga je směr, který skrze fyzickou praxi propojenou s vědomým dýcháním, přivádí člověka k sobě samému, přičemž dech je jakýmsi opěrným bodem, který nás udržuje v přítomném okamžiku. Tělo se díky pravidelné praxi stává pružnějším a silnějším, mysl jasnější a duše šťastnější. Pokud se budeme držet Pataňdžaliho osmistupňové cesty jógy (Ashtanga), zjistíme a pochopíme, že praktikování tělesných pozic (ásan) je jen prostředkem, nikoliv cílem jógy. Ásany čistí a připravují naše tělo na další stupně nekonečné cesty jógy a činí z něho opravdový chrám duše.
  • Jelikož je Ashtanga jóga fyzicky náročnějším směrem jógové praxe, je určena především pro lidi "zdravé" a bez větších problému s pohybovým aparátem. Dále není vhodná pro jedince trpící závažnými srdečními problémy, velmi vysokým krevním tlakem, nemocemi vnitřních orgánů, cukrovkou a pro ženy v období menstruace a v době těhotenství. NEJMÉNĚ VHODNÁ JE VŠAK PRO LIDI LÍNÉ!
  • Pozn. Samozřejmě, že tento směr jógy může praktikovat kdokoliv, kdo se na něj cítí a má dostatek trpělivosti, odhodlání a pokory. Odměnou mu po čase bude "mladší" tělo a klidnější mysl! :-)..